Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

The Norwegian Government Pension Fund's potential for capturing illiquidity premiums

The report investigates the potential for capturing illiquidity premiums (SPU) for the Norwegian government pension fund and presents a number of recommendations

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-08 22:07:54.454243
MODIFIED 2017-04-08 22:07:54.467256
CREATED 2017-04-08 22:07:54.454243
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)