Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

The Norwegian International Effort Against Female Genital Mutilation

Rapporten tilhører rapportseriene Study.

Oppfølging av den norske regjeringens internasjonale handlingsplan mot kvinnelig kjønnslemlestelse (2003). Geografisk dekker studien Kenya, Eritrea, Etiopia, Tanzania, Sudan og Somalia, og gir en oversikt over pågående programmer og prosjekter som er støttet av norske myndigheter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 316.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:47.697420
MODIFIED 2013-02-14 18:11:08.697921
CREATED 2010-12-15 04:41:47.697420
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)