Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

The quality of reviews and decentralised evaluations in Norwegian development cooperation

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Evalueringen har vurdert gjennomganger og desentraliserte evalueringer bestilt av den norske bistandsforvaltningen (Utenriksdepartementet, ambassadene, Norad), ferdigstilt i 2014. Formålet med evalueringen har vært å bidra til god kvalitet på gjennomganger og desentraliserte evalueringer i norsk bistandsforvaltning. Evalueringen viser at mer enn halvparten av de vurderte rapportene har for dårlig kvalitet når det gjelder det metodiske grunnlaget, og at funn og konklusjoner ikke er godt nok underbygget. Samtidig tyder evalueringen på at gjennomgangene blir mye brukt av den enheten som er ansvarlig for tilskuddet, til dialog med partner om forbedringer i tiltaket.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:10:25.448939
MODIFIED 2017-02-10 12:10:25.891618
CREATED 2017-02-10 12:10:25.448939
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)