Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ti norske foretak med mange brukerstyrte innovasjonsprosjekter i Forskningsrådet

Norges forskningsråd har en viktig rolle i forhold til å fremme næringsrettet forskning og innovasjon. Ett av de sentrale virkemidlene er prosjektstøtte til Brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP). Denne type støtte er direkte rettet mot bedrifter som vil utvikle egen bedrift eller næring, og det forutsettes minst 50 prosent medfinansiering fra næringslivet. For å komplettere disse undersøkelsene, og lære enda mer om hvordan BIP-virkemidlet brukes og bidrar til gevinster, er det imidlertid behov for å foreta dybdestudier av enkeltbedrifter. Forskningsrådet har derfor bestilt tre ulike casebaserte dybdestudier. Denne rapporten dokumenterer en av disse; det er en studie som tar for seg foretak med et stort antall BIP-prosjekter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 918.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-06-01 00:02:10.935727
MODIFIED 2017-09-24 17:00:53.468522+00:00
CREATED 2017-06-01 00:02:10.935727
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)