Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tid er ikke alt : evaluering av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen

Rapporten tilhører rapportseriene FOU-rapport.

Dette er sluttrapporten fra Evalueringen av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen, bestilt av den gang Arbeids- og sosialdepartementet. Regelverksendringen det er snakk om er innstrammingen av stønadsperioden som det er mulig å motta rehabiliteringspenger for etter unntaksbestemmelsene. Endringen ble iverksatt 1. 1. 04. Fire problem-stillinger står sentralt i denne evalueringen: Har flere fått en raskere avklaring etter regelendringen? Har flere kommet tilbake i inntektsgivende arbeid etter regelendringen? Har flere blitt stående uten inntektssikring etter rehabiliteringspenge opphørte? Og har mottakerne av rehabiliteringspenger fått et bedre tjenestetilbud fra trygdeetaten etter regelendringen?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 718.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:44.285540
MODIFIED 2018-01-01 09:00:18.886799+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:44.285540
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)