Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tid for handling : evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse - 2. delrapport

Kjønnslemlestelse er et menneskerettighetsbrudd, og det er viktig å arbeide kontinuerlig for å hindre at slike overgrep blir utført. Det er også viktig å arbeide med å begrense skadene kjønnslemlestede jenter er påført ved å ha blitt utsatt for dette overgrepet. Regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse evalueres løpende av Oxford Research. (OR) I rapporten Tid for handling. Evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse. Andre delrapport 1vurderes fem tiltak; nasjonal kompetansefunksjon rettet mot kjønnslemlestelse, økonomisk støtte til frivillige organisasjoners forebyggende arbeid, arbeid i ressursgruppene i 5 regioner, utvikling av ressursmateriell om kjønnslemlestelse til bruk for elever og lærere og informasjonsarbeid mot ungdom, kvinner, menn og foreldre i berørte grupper i regi av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I tillegg vurderes handlingsplanen som offentlig styringsverktøy.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-06-11 12:00:30.800351
MODIFIED 2013-02-14 18:11:00.875174
CREATED 2011-06-11 12:00:30.800351
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)