Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tid for samarbeid? Sluttrapport fra evaluering av implementering av sentral samarbeidsavtale AID - KS

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Evalueringen av implementeringen av den sentrale samarbeidsavtalen gjennom de fylkesvise avtalene har fulgt utviklingen i fylkene fra slutten av 2008 til utgangen av 2009. I denne perioden har samtlige fylker fått på plass avtaler om samarbeid og dermed nådd målsettingen for implementeringen av avtalen: at alle NAV fylkesledd skal ha inngått avtale med fylkeskommunene. Evalueringen viser at fylkesvise avtaler har ført til mer intensivt og systematisert samarbeid mellom partene enn det som tidligere var tilfelle. Det er imidlertid variasjon mellom fylkene med hensyn til omfanget av dette, noe som i stor grad sammenfaller med hvor stor grad av samarbeid det var før avtalen ble inngått. Det er ennå gevinst å hente på å utvikle samarbeidsformer og -arenaer videre.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:08.014702
MODIFIED 2016-08-12 06:00:29.068088+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:08.014702
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)