Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tida og tilhøva

Vurdering av rammene for utøvelse av bruksrett i statsallmenning, herunder fjellovens bestemmelse om at bruksrettene skal kunne utnyttes i samsvar med rasjonell bruk og etter tida og tilhøva. Hvilke utfordringer og behov landbruksnæringen i allmenningsbygdene står overfor, og hvordan bruksrettene kan utøves for å møte disse utfordringene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 138.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-19 23:00:30.482147
MODIFIED 2016-02-19 23:00:32.256335
CREATED 2016-02-19 23:00:30.482147
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)