Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tidlig intervensjon på rusfeltet : en kunnskapsoppsummering

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har IRIS hatt ansvaret for å gjennomføre en kunnskapsoppsummering om effekter av tiltak for tidlig intervensjon på rusfeltet. Kunnskapsoppsummeringen bygger på norsk og internasjonal forskningslitteratur, publisert i rapporter, bøker og vitenskaplige tidsskrift. Undersøkelsen viser at det finnes et solid kunnskapsgrunnlag om tiltak rettet mot barn i barnehage og grunnskolealder og deres familier, og om tiltak rettet mot risikofylt alkoholbruk blant voksne. Den absolutt største svakheten i kunnskapsgrunnlaget om tidlig intervensjon finner vi i forhold til unge i aldersgruppen over 15 år.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 451.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-17 01:02:35.498622
MODIFIED 2015-10-16 08:20:21.672015+00:00
CREATED 2015-01-17 01:02:35.498622
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)