Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tidsbruk i barnehager : rapportering, organisering og ledelse

Fafo har undersøkt hvor mye tid barnehagene bruker på å følge opp krav til rapportering fra eiere og nasjonale og kommunale myndigheter. I gjennomsnitt bruker en barnehagestyrer 8,3 dagsverk på ulike former for rapportering en gjennomsnittlig måned, men det er stor variasjon mellom barnehagene. Mye av rapporteringen er knyttet til områdene økonomi, lønn, personale og pedagogiske forhold.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-14 01:08:11.219334
MODIFIED 2016-01-14 01:08:11.230135
CREATED 2016-01-14 01:08:11.219334
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)