Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Til beste for de beste : en evaluering av offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter

Rapporten tilhører rapportseriene STEP report.

Evalueringen består av fire deler: Del I gir en oversikt over teorigrunnlag og metode knyttet til evaluering av OFU/IFU-ordningen. Del II gir en beskrivelse av faktagrunnlaget. Del III dokumenterer faktiske resultater og effekter av OFU/IFUordningen og gir en kvantitativ referanseramme for å vurdere om resultatene står i forhold til innsatsen og om midlene brukes på beste måte. Del IV gjengir STEPs vurderinger og anbefalinger. Etter STEPs vurdering, må OFU/IFU-ordningen kunne karakteriseres som ”vellykket” – både vurdert ut fra resultater og effekter på prosjektnivå, i forhold til formålseffektivitet og i forhold til NHDs resultatmål.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-02 13:00:26.844963
MODIFIED 2016-08-12 06:01:01.182813+00:00
CREATED 2013-02-02 13:00:26.844963
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)