Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Til god hjelp for mange – Evaluering av Losprosjektet

Rapporten tilhører rapportseriene Nova rapport.

Målgruppa var unge som stod i fare for å falle utenfor skole og arbeid (eller hadde falt utenfor). Den langsiktige målsettingen var å få de vel 400 deltakerne på rett spor. Evalueringen viste gode resultater på kort sikt. I det 68 prosent av deltakerne var i skole (de fleste) eller arbeid da prosjektet ble avsluttet. Det må gå mer tid før man kan få oversikt over hvor mange som på sikt fullfører videregående skole.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 814.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:04:53.665527
MODIFIED 2016-10-06 13:04:53.676023
CREATED 2016-10-06 13:04:53.665527
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)