Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Til renholdets pris

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Målet med prosjektet var å få kunnskap om forholdene i renholdsbransjen. Prosjektet skulle dekke kunnskapsbehovet for trepartsprogrammet som er etablert for å forbedre forholdene i renholdsbransjen. En hovedkonklusjon er at renholdsbransjen består av tre ulike segmenter; de seriøse virksomhetene, de useriøse virksomhetene og en mellomkategori. De useriøse virksomhetene undergraver forholdene i de andre delene av renholdsbransjen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-27 12:01:33.367135
MODIFIED 2014-08-14 11:43:18.157429+00:00
CREATED 2013-03-27 12:01:33.367135
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)