Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilbake til start? : erfaringer med kjøpesenterstoppen i fire fylker og hos fire kjøpesentereiere

Regjeringen innførte i 1999 en rikspolitisk bestemmelse om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder, den såkalte kjøpesenterstoppen. Den hadde en varighet på fem år, da den skulle avløses av fylkesdelplaner. Formålet med bestemmelsen var å styrke by- og tettstedssentrene og unngå unødvendig byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet til handelstilbud for dem som ikke har bil. Evalueringen hadde som mål å vurdere virkningene av bestemmelsen og innhente erfaringer med fylkesdelplaner som følger opp bestemmelsen. Evalueringen viser at på landsbasis øker sentrumslokaliserte kjøpesentre sin andel av omsetningen, men det er ikke noe entydig bilde at sentrumsområdene er styrket. Bransjeglidning og nye konsepter innenfor handelen vanskeliggjør praktiseringen av fylkenes retningslinjer og det er liten styringsvilje hos fylkeskommunene. Kjøpesentereierne er positive til regional samordning av kjøpesenterpolitikken.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 638.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:50.663519
MODIFIED 2018-07-12 06:00:40.263797+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:50.663519
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)