Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilbakeføring av straffedømte : en kommentert bibliografi

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR rapport.

En kommentert bibliografi om forskning på tilbakeføringsgarantien og forvaltningssamarbeid. Tema for rapporten er en gjennomgang av litteratur om løslatelser fra fengsel og tilbakeføringsarbeid i Norden de siste ti årene. Hovedfokus er samarbeid innad i Kriminalomsorgen og mellom Kriminalomsorgen og andre etater og aktører, som har en rolle i løslatelse og tilbakeføring av straffedømte.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 430.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-09-20 12:03:59.278695
MODIFIED 2015-10-16 08:19:43.525929+00:00
CREATED 2014-09-20 12:03:59.278695
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)