Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Prosjektets formål er å kartlegge kommunens arbeid med barn med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet har to hovedproblemstillinger: hvordan bruker kommunene og barnehagene det statlige tilskuddet til barn med nedsatt funksjonsevne og hvordan praktiserer kommunene § 5-7 i opplæringsloven? Det ble sendt ut et spørreskjema til barnehageansvarlige i kommunen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 581.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:57.860264
MODIFIED 2016-11-28 10:00:25.795060+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:57.860264
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)