Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilbudet til volds- og sedelighetsdømte : en gjennomgang av fem tiltak

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Evalueringen handler om innhold og teorigrunnlag i tilbudet til domfelte med volds- eller sedelighetsproblematikk og resultatene i dette arbeidet. Den trekker frem to utfordringer de fem ulike tiltak står overfor i å legge til rette for resultatvurdering. Den første dreier seg om å inkorporere i tilbudene kunnskap om de norske innsatte og de behovene som er vist å prege dem. Dette er nødvendig for å tilpasse tiltakene til en norsk virkelighet. Den andre hovedutfordringen retter seg mot å gjøre skillet mellom behandlingstiltak og straffegjennomføring tydelig på alle nivåer, for på den måten å sikre optimal kvalitet på begge deler.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 461.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:40.222906
MODIFIED 2018-06-04 10:00:18.820216+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:40.222906
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)