Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilflytting for enhver pris? : en studie av tilflyttingsarbeid i norske distrikskommuner

Dette er sluttrapporten fra prosjektet «Tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner» Oppdraget har vært tredelt: 1. Kartlegging av tilflyttingsarbeid i norske distriktskommuner 2. Undersøkelse av om og hvordan tilflyttingsarbeid kan ha effekt på å rekruttere og beholde nye innbyggere 3. Utvikling av metoder/verktøy for å evaluere og dokumentere effekter av tilflyttingsarbeid Kartleggingsstudien dokumenterer omfanget og beskriver bredden i tilflyttingsarbeidet.

Hovedresultatene fra kartleggingen blir gjengitt her, men detaljene er rapportert i:  Grimsrud, G. M, & Aure, M. 2012: Målgrupper, aktiviteter og budskap i distriktskommunenes tilflyttingsarbeid. Resultater fra en spørreskjemaundersøkelse. ideas2evidence rapport 1/2012, Bergen. ideas2evidence og Norut.  Grimsrud, G. M; Aure, M. ; Josefsen, E. og T. Vaage. 2012. Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene. ideas2evidence rapport 9/2012, Bergen. ideas2evidence og Norut.

Sluttrapporten har hovedtyngden på å analysere i hvilken grad og hvordan tilflyttingsarbeidet virker, og å drøfte metoder og verktøy for å evaluere og dokumentere resultater av tilflyttingsarbeid. I tillegg til kartleggingsundersøkelsen, bygger vi analysene på fem casestudier der vi har gått i dybden for å få kunnskap om hvordan tilflyttingsarbeid foregår i praksis: Bygdelivsmegleren i Telemark, Flytt til Hardanger, Sogndal, rekrutteringsteamet i Dyrøy 2017 og Placementsamarbeid.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-25 02:00:51.400744
MODIFIED 2016-02-25 02:00:52.139323
CREATED 2016-02-25 02:00:51.400744
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)