Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilfredshet med barnehagetilbudet : spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage

Undersøkelsen var en gjentakelse av en tilsvarende undersøkelse i 2004. Formålet med studien var å kartlegge foreldres tilfredshet med barnehagetilbudet bl. a. når det gjelder personalets kompetanse, personalets omsorg for barnet, åpningstider, måltider i barnehagen. Det skulle også kartlegges hva foreldre synes er viktig at barna får erfaringer med i barnehagen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 220.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:01.646225
MODIFIED 2017-06-26 01:01:13.480176+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:01.646225
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)