Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraft

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt i hvilken grad tilgang på egnede boliger i distriktskommunene hemmer rekruttering av arbeidskraft.

Kartleggingen omfatter 147 distriktskommuner. Rapporten viser at det er utfordringer knyttet til tilgang på egnede boliger i noen distriktskommuner. Rapporten belyser videre hvorfor det ikke er tilgjengelige boliger og peker på mulige tiltak som kan løse problemet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-03-03 01:01:23.844309
MODIFIED 2021-03-03 01:01:23.856273
CREATED 2021-03-03 01:01:23.844309
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)