Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur for studenter med syns- og lesehemminger : rapport utarbeidet av arbeidsgruppen nedsatt av Kunnskapsdepartementet

Denne rapporten ble utarbeidet i 2007 av en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet. Arbeidsgruppen bestod av representanter fra universitets- og høgskolesektoren, studentorganisasjoner, funksjonshemmedes organisasjoner, Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek og forlagsbransjen. Mandatet var å kartlegge og vurdere studielitteratursituasjonen for syns- og lesehemmede studenter, sett i lys av kvalitetsreformen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-31 09:00:13.363303
MODIFIED 2013-02-14 18:07:23.002092
CREATED 2011-05-31 09:00:13.363303
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)