Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilgjengeliggjøring av planinformasjon : forprosjektrapport

Rapporten er en evaluering av hvordan kommunene oppfyller sin plikt til å sørge for at informasjon fra digitalt planregister er elektronisk tilgjengelig i form av søke- og visningstjenester på Internett. Rapporten skal også omhandle tilgjengeliggjøringen av informasjon fra planregister med planoversikt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-14 13:00:26.294501
MODIFIED 2017-02-14 13:00:27.243975
CREATED 2017-02-14 13:00:26.294501
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)