Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilgjengelighet av tjenester for barn og unge : opptrappingsplanens effekt på psykisk helsearbeid i kommunene : delrapport 2 i evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Prosjektet studerer virkninger av Opptrappingsplanen for psykisk helse i forhold til tilgjengelighet til tjenester for barn og unge med psykiske vansker. Hovedfokus er rettet mot aktiviteten ved helsestasjoner, skolehelsetjeneste og pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjeneste).

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 10.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-18 01:10:22.386901
MODIFIED 2015-10-16 08:20:06.351768+00:00
CREATED 2014-11-18 01:10:22.386901
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)