Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilgjengelighet og deltakelse : barrierer i kollektivtransporten

Rapporten tilhører rapportseriene Notat.

Dette notatet rapporterer funn fra en oppfølging av studien Funksjonshemmende kollektivtransport. Oppfølgingen er basert på data fra Statistisk sentralbyrås Levekårsundersøkelsen-helse 2008 (LKH 2008), og er gjennomført på oppdrag av Vegdirektoratet. Datamaterialet er stilt til disposisjon av Likestillings- og diskrimineringsombudet. Studien har i all hovedsak tre målsettinger, og skal a) kartlegge bruken av kollektivtransport i den norske befolkningen, b) gjøre rede for i hvilken grad og på hvilke måter befolkningen opplever vansker med å reise kollektivt, og c) kartlegge eventuelle konsekvenser av utilgjengelig transport.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 535.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-19 12:01:11.212764
MODIFIED 2021-04-05 22:02:13.206493+00:00
CREATED 2013-10-19 12:01:11.212764
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)