Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilgjengelighet og samarbeid: mer fleksible hjelpetjenester? : opptrappingsplanen for psykisk helse, BUP og barnevern

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Dette er sluttrapporten fra et prosjekt om utviklingen i forholdet mellom barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og barnevernet 2002-2005. I løpet av 2005 hadde 3,7 prosent av barn og unge under 18 år fått tilbud av BUP. Målsettingen i Opptrappingsplanen for psykisk helse i 2008 er at 5 prosent skal få hjelp av BUP årlig. Ca. 17 prosent av brukerne i BUP får også hjelp av barnevernet. Intervjuer med ledere og ansatte i BUP og barnevern i seks kommuner i 2002 og 2005 tyder på en del samarbeidsproblemer mellom de to tjenestene, men også på at det har vært noen forbedringer i samarbeidet i perioden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 774.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-21 13:01:06.705670
MODIFIED 2016-08-12 06:05:16.200746+00:00
CREATED 2013-02-21 13:01:06.705670
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)