Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilleggsrapport til evaluering av miljøinstituttene i Norge: Eksempler på samfunnseffekter

I April 2017 inviterte Norges forskningsråd miljøinstituttene til å sende inn eksempler som dokumenterer impact av deres forskning. Dette arbeidet ble gjort som et tillegg til evalueringen av de norske miljøinstituttene som ble gjennomført i 2015. Metoden i Research Excellence Framework (REF) 2014 fra Storbritannia, har fungert som modell for inkludering av slike effektstudier i denne evalueringen. REF definerer samfunnseffekter som "enhver effekt på eller endring/påvirkning/nytte av økonomi, samfunn, kultur, politikk, tjenester, helse, miljø livskvalitet utover akademia", og denne definisjonen sammen med modellen danner utgangspunkt for impact-analysen av miljøinstituttenes forskning

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-08-06 00:02:54.894711
MODIFIED 2020-08-06 00:02:54.907136
CREATED 2020-08-06 00:02:54.894711
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)