Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tillit og brede prosesser : hovedrapport : evaluering av 3 NCE- prosjekter i 2010

På oppdrag fra det nasjonale programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) har Oxford Research foretatt en evaluering av tre av prosjektene i programmet; NCE Aquaculture, NCE Culinology og NCE Oslo Cancer Cluster. Evalueringen er basert på en rekke kilder; dokumenter, intervjuer, spørreundersøkelser til aktø-rene og regnskapsinformasjon fra offisielle registre. Evalueringen er dokumen-tert i en rapport per NCE. Denne rapporten oppsummerer funnene og drøfter prosjektenes bidrag til videreutvikling av NCE-programmet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:09:00.592975
MODIFIED 2013-02-14 18:06:37.166812
CREATED 2011-07-06 17:09:00.592975
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)