Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilrettelegging i arbeidslivet

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Hvor inkluderende er norsk arbeidsliv, og i hvilken grad tilrettelegges det for arbeidstakere som befinner seg i ulike livsfaser og livssituasjoner? Dette er det overordnede spørsmålet som diskuteres i denne rapporten. I rapporten ser vi på tilrettelegging for ulike grupper arbeidstakere både enkeltvis og samlet. Målet er å framskaffe kunnskap om ulike tilretteleggingstiltak, som i sin tur kan gi økt jobbnærvær og dermed også avhjelpe sykefravær og utstøting. Rapporten bygger på en webbasert spørreundersøkelse blant 6002 norske arbeidstakere i ulike bransjer og sektorer, samt intervjudata i fem ulike virksomheter. Virksomhetene – to fra offentlig sektor og tre fra privat sektor – er alle rekruttert til undersøkelsen via NAV Arbeidslivssenter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:07:28.740368
MODIFIED 2016-08-12 06:02:27.063305+00:00
CREATED 2012-11-19 16:07:28.740368
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)