Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold : hvorfor så vanskelig?

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

I denne rapporten ser vi nærmere på utfordringer knyttet til tilrettelegging i deler av privat servicesektor, nærmere bestemt i bransjene vakthold, renhold og busstransport. Viktige spørsmål er: På hvilke måter makter / makter ikke bedriftene å tilrettelegge slik at de kan beholde ansatte som er syke? På hvilke måter lykkes bedriftene med å tilrettelegge arbeidsvilkårene generelt slik at de forebygger sykdom og utstøting? Tilrettelegging for at de som er blitt syke, skal greie å jobbe, og tilrettelegging med tanke på å forebygge for å unngå sykdom er to ulike, men relaterte aspekter ved tilrettelegging. Denne undersøkelsen har sin bakgrunn i et tidligere forskningsprosjekt om tilrettelegging i arbeidslivet. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-22 01:05:15.589225
MODIFIED 2019-03-22 05:00:13.719634+00:00
CREATED 2014-11-22 01:05:15.589225
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)