Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig : en evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning

Rapporten tilhører rapportseriene Prosjektrapport.

Ordningen med etableringstilskudd er en del av boligtilskuddsordningen. Boligtilskuddet omfatter nå tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig.

Fra 1996 ble rentesubsidiene knyttet til Husbankens ulike låneordninger tilført tilskuddsordningene. Økningen i utmålingen av etableringstilskudd til den enkelte husholdning skal i utgangspunktet kompensere for bortfallet av særvilkårene på husbankens lån. Skillet mellom mottakere av tilskudd og de som bare får lån vil bli større.

Fra 1996 vil også halvparten av landets kommuner selv stå for administrering og tildeling av boligtilskudd. Dette understreker viktigheten av at ordningen er treffsikker og at intensjonene bak ordningen blir fulgt opp i praksis.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 35.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:10.721144
MODIFIED 2015-12-09 07:01:24.300514+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:10.721144
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)