Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilskudd til boligkvalitet : evaluering av Husbankens tilskuddsordning

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-prosjektrapport.

I denne rapporten evalueres Husbankens tilskudd til boligkvalitet, en ordning som ble innført fra 1. januar 1996. Tilskuddene erstatter tidligere rentesubsidier, og kan gis både til nye og eksisterende boliger. NIBR har studert effekter av ordningen og saksbehandlingen for fire typer tilskudd, til «utomhus», «tilgjengelighet», «byggeskikk» og «fornyelse og fortetting». Husbankens mål for evalueringen var sammenfattet i to punkter: 1. Evaluere ordningens formålseffektivitet. 2. Foreslå endringer i ordningen med tanke på økt formålseffektivitet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 474.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:50.958608
MODIFIED 2019-04-25 13:00:56.774149+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:50.958608
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)