Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

Rapporten tilhører rapportseriene Dokument.

Riksrevisjonens undersøkelse belyser om utviklingen i eldresektoren siden tilskuddsordningen ble etablert, er i samsvar med målene som er fastsatt for tilskuddet og eldresektoren. Undersøkelsen belyser også om departementet har etablert rutiner/systemer for resultatoppfølging av tilskuddsordningen. Undersøkelsen er avgrenset til tilskuddsordningens tre første virkeår, 1994–96.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 58.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:39:10.314429
MODIFIED 2017-01-15 22:00:13.491543+00:00
CREATED 2012-07-01 10:39:10.314429
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)