Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilskudd til paraplyorganisasjoner : en evaluering av UFDs tilskudd til paraplyorganisasjoner på voksenopplæringsområdet

Statskonsult gjennomførte i 2005 en evaluering av tilskudd til Folkehøgskolerådet, Voksenopplæringsforbundet (VOFO), Norsk forbund for fjernundervisning (NFF) og International Council for Open and Distance Education. Formålet med evalueringen har vært å gi departementet et grunnlag for å vurdere nivået på og forvaltningen av tilskuddet til disse organisasjonene, samt et grunnlag for å vurdere om andre oppgaver bør legges til organisasjonene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 44.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:07:58.818806
MODIFIED 2013-02-14 18:12:54.625428
CREATED 2011-05-10 10:07:58.818806
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)