Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilskuddsforvaltning i Kultur- og kirkedepartementet

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Departementet ønsker en vurdering av om det administrative opplegget for tilskuddsforvaltning, spesielt departementets kontroll og oppfølging, er tilfredsstillende sett opp mot kravene og rammene i økonomiregelverket og det rom for skjønn som økonomiregelverket åpner for, herunder om det kan være hensiktsmessig å foreta endringer eller justeringer

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 448.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:41.589139
MODIFIED 2016-06-14 15:00:11.113672+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:41.589139
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)