Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tilslørt, virksom og treffsikker : evaluering av Bygdeutviklingsordningen = Targeted Policy for Investment in Agricultural Activities : Evaluation of the Norwegian Rural Development Initiative

Rapporten tilhører rapportseriene NILF-rapport.

Bygdeutviklingsordningen - BU ordningen - har virkemidler for å stimulere investeringene i landbruksbasert næring. Lønnsomhetene i alle landbruksbaserte næringer gir grunn til å frykte mangelfull fornyelse av produksjonsapparatet. BU- ordningen er en liten del av landbrukspolitikken, og står alene som målrettet virkemiddel for å sikre tilstrekkelige investeringer. Vi finner at ordningen virker etter denne hensikten. Ordningen stimulerer investeringene i landbruksnæringen. Men ordningen kan gjøres mer målrettet. Målene er i dag mangfoldige og diffuse. Vi foreslår derfor endringer som klargjør og forenkler målene, skiller investeringsstøtte fra innovasjons- og omstillingstiltak, og skisserer endringer i organiseringen blant annet for å sikre en bedre fordeling mellom sentralisert og desentralisert virkemiddelforvaltning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 808.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-20 08:09:23.850182
MODIFIED 2016-08-12 06:01:15.004591+00:00
CREATED 2012-09-20 08:09:23.850182
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)