Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tiltak for barn og unge i større bysamfunn : en kartlegging av tilskuddsordningen Ungdomstiltak i større bysamfunn

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-notat.

Undersøkelsen presenterer resultatene av en gjennomgang av søknadene som er sendt inn, og tiltakene som har fått støtte fra Barne- og familiedepartementets tilskuddsordning ”Ungdomstiltak i større bysamfunn”. Det er fokusert på den delen av tilskuddsordningen som er øremerket tiltak mot fattigdom blant barn og unge i utvalgte bykommuner og bydeler.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 392.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:37.727337
MODIFIED 2015-11-12 15:01:08.666928+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:37.727337
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)