Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tiltak for fattige barn og unge : evaluering av fattigdomstiltakene innenfor tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

23 kommuner og 7 prioriterte bydeler i Oslo har fått tilskudd til fattigdomsbekjempelse fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kommunene har blant annet kunnet søke tilskudd til ferie- og fritidsaktiviteter og tiltak som bidrar til arbeidsmarkedstilknytning for unge med liten eller mangelfull utdanning. I evalueringsrapporten argumenteres det med at tilskuddsordninge har skapt handlingsrom i kommunene og økt bevisstheten rundt arbeidet med fattigdom blant barn og unge. Samtidig vitner usikkerheten om videreføring av tiltak om at arbeidet mangler lokalpolitisk legitimitet, og at det er utfordringer knyttet til politisk forankring og økonomisk prioritering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:17.488150
MODIFIED 2017-02-01 08:00:18.538498+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:17.488150
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)