Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tiltak mot kjønnslemlestelse : evaluering av OK-prosjektet – det nasjonale prosjektet for iverksetting av tiltak i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport .

Rapporten evaluerer det treårige nasjonale prosjektet for gjennomføring av tiltak i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse. Målet med evalueringen har vært å vurdere om tiltakene i OK-prosjektet har bidratt til måloppnåelse, effekter og konsekvenser, om brukerperspektivet er kommet fram, og om prosjektet har nådd sine målgrupper. Resultatene viser at OK-prosjektet gjennom sin kunnskapsproduksjon og spredning av denne har bidratt til å gjøre det offentlige bedre i stand til å sette temaet kjønnslemlestelse på dagsorden, heve kunnskapsnivået og utvikle prosedyrer og samarbeidsrelasjoner for å arbeide med denne problematikken. De har nådd sine målgrupper ved bruk av ulike virkemidler. Prosjektet har legitimitet og støtte i målgruppene, som også har kommet med forslag til forbedringer og kursendringer i prosjektet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-15 13:01:41.959607
MODIFIED 2016-08-12 06:05:25.342844+00:00
CREATED 2013-03-15 13:01:41.959607
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)