Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Tiltakene som er evaluert, er underholdskravet, intervjuordningene og avslagshjemmelen i utlendingsloven. UDI ønsket en vurdering av hvor mange og hvem som potensielt kan være utsatt for tvangsekteskap. Vi ønsket å få innsikt i hvordan tiltakene mot tvangsekteskap i regelverket virker. Oppdragsgiver ønsket anbefalinger som kunne bidra til at formålene bak bestemmelsene knyttet til tvangsekteskap i utlendingsregelverket blir ivaretatt på en god måte.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:12:25.159493
MODIFIED 2017-01-19 12:12:25.169796
CREATED 2017-01-19 12:12:25.159493
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)