Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport / Institutt for samfunnsforskning.

De fleste tvangsekteskap som involverer norske borgere eller personer med lovlig opphold, inngås i utlandet og er transnasjonale ekteskap hvor partene skal etablere seg i Norge. På familieinnvandringsfeltet er det satt inn en rekke tiltak i utlendingsregelverket for å forebygge, forhindre og avdekke tvangsekteskap.

Rapporten konkluderer med at UDI de senere år har gjort en betydelig innsats for å bygge kompetanse, utvikle rutiner og felles standarder for skjønnsutøvelse. Den peker samtidig på en del utfordringer og områder for videreutvikling av regelverk og praksis. Rapportens anbefalinger er særlig rettet mot utvikling av fenomen- og begrepsforståelse, videreutvikling av regelverket, UDIs retningslinjer samt tiltak for å styrke utredningen av sakene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-06-11 23:00:56.878998
MODIFIED 2015-10-16 08:20:36.132492+00:00
CREATED 2015-06-11 23:00:56.878998
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)