Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tiltak overfor gjengangere : TOG

Rapporten tilhører rapportseriene KRUS-rapport.

TOG retter seg mot gjengangere og skal styrke forvaltningssamarbeidet mellom kriminalomsorgen og tilknyttede hjelpe- og omsorgsetater. Deltakernes kriminalitetsbilde og levekårsproblematikk beskrives i rapporten, samt metodisk og systematisk arbeid med å strukturere hverdagen. Det anbefales at prosjektet utvides og får en viss autonomi. Samtidig bør det utvikles alternative tiltak med andre rammer for de som ikke takler en strukturert hverdag ennå.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 429.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:40.762714
MODIFIED 2017-09-17 02:02:01.380194+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:40.762714
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)