Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tjenester til bostedsløse i ti kommuner : delevaluering 2

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

I denne rapporten presenteres resultatene fra en caseundersøkelse av ti kommuner som har mottatt tilskudd fra den statlige ordningen til boligsosialt arbeid, tilskudd til oppfølgingstjenester til bostedsløse i kommunene.

Undersøkelsen er basert på samtaleintervju med administrativt ansvarlige for tilskuddet i kommunene, tjenesteutøvere som jobber i tiltaket tilskuddet støtter og aktuelle samarbeidspartnere. Rapporten inneholder beskrivelser av bruken av tilskuddet og hvordan tjenestene utformes og gjøres tilgjengelig for brukerne i disse ti kommunene, samt en samlet vurdering av tilskuddsordningen basert på funn fra disse ti casekommunene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 737.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 22:05:28.048694
MODIFIED 2015-10-16 08:19:54.500271+00:00
CREATED 2014-10-24 22:05:28.048694
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)