Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tospråklige i førskolelærerutdanning - et problem eller en ressurs? : evaluering av førskolelærerutdanning for tospråklige

Oppsummert kan vi si at de tospråklige studentene vi møtte i evalueringen er godt voksne personer som ser ut til å foretrekke deltidsstudier. Vi anbefaler derfor at det legges til rette for at tospråklige studenter kan gjennomføre FLU som deltidsstudie. Et kulturelt mangfold og ulike verdisyn blir betraktet som en berikelse for studiemiljøene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:39:03.224364
MODIFIED 2017-02-26 18:01:02.842995+00:00
CREATED 2012-07-01 10:39:03.224364
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)