Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Tracing UMAs’ families : A comparative study of some European countries’ practices an experiences in tracing the parents or caregivers of unaccompanied minor asylum seekers

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA rapport.

En sammenlignende studie av ni europeiske lands praksis og erfaringer fra oppsporing av foreldre eller andre omsorgspersoner for enslige mindreårige asylsøkere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 590.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-02 00:00:21.700540
MODIFIED 2015-10-16 08:20:15.105339+00:00
CREATED 2015-01-02 00:00:21.700540
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)