Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Trafikksikkerhet blant mc-førere : en studie av risikoutsatte undergrupper og mulige tiltak

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Vår undersøkelse viser at førere av såkalte ”Racing”-sykler (R-sykler) og førere under 19 år, særlig ungdom på lett mc, representerer spesielt risikoutsatte grupper blant mc-førere. Videre synes det nokså klart at høy fart er den viktigste risikofaktoren knyttet til mc-kjøring, i hvert fall når det gjelder de mest alvorlige ulykkene. Av den grunn konkluderer vi med at tiltak for å kontrollere og redusere farten trolig er de som har størst potensial. Økt politikontroll er et opplagt tiltak i så måte, ikke minst fordi motorsyklister ikke kontrolleres gjennom dagens ATK-system. I tillegg kan også strengere restriksjoner på førerretten til lett motorsykkel være et aktuelt tiltak og økonomiske incitamenter knyttet til eie og bruk av bestemte typer sykler.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-22 12:03:35.262979
MODIFIED 2014-08-14 11:47:41.596316+00:00
CREATED 2013-10-22 12:03:35.262979
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)