Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Trafikksikkerhetsvirkninger av tiltak

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Denne rapporten inneholder en forkortet presentasjon av de beste og nyeste estimater av virkninger på antall skadde og drepte for 77 utvalgte trafikksikkerhetstiltak fra Trafikksikkerhetshåndboken. Informasjonen kan brukes ved planlegging og prioritering mellom ulike trafikksikkerhetstiltak i blant annet arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023. Kvaliteten av hvert virkningsestimat er vurdert og angitt. Empirisk Bayes metode bør benyttes ved estimering av den forventede virkning av tiltakene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-20 13:01:29.699239
MODIFIED 2014-08-14 11:47:50.296147+00:00
CREATED 2013-11-20 13:01:29.699239
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)