Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Trafikkstøy i boliger : virkninger av fasadeisoleringstiltak etter grenseverdiforskriften

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Frem mot 2005 ble det utført ulike støyreduserende tiltak på rundt 3000 boliger i regi av Statens vegvesen. -virkninger av Statens vegvesens fasadeisolering etter grenseverdifirskriften er evaluert ved hjelp av en før-etterundersøkelse med kontrollgruppe. I tiltaksgruppen be støynivået redusert med i gjennomsnitt 7dB inne i boligene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-20 13:01:39.623482
MODIFIED 2019-04-25 13:00:39.838739+00:00
CREATED 2013-11-20 13:01:39.623482
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)