Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Trainee i landbruket. En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark.

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Forprosjektet har prøvd ut en ny modell for utdanning av agronomer, og fem melkebruk, lokalisert i ulike deler av Finnmark, har deltatt i forprosjektet. Modellen er basert på et nett- og samlingsbasert studieopplegg ved videregående landbruksskole, hvor den praktiske yrkesopplæringen i hovedsak skjer på egen gårdsbedrift under veiledning av gårdeier. Evalueringen viser at modellen i forprosjektet har fungert godt for deltakerne i prosjektet. Voksne med annen utdanning og/eller yrkesbakgrunn, som skal overta gårdsbruk, må få et faglig tilbud som er tilpasset deres situasjon både når det gjelder faglig innhold og praktisk tilrettelegging. En ordning med traineer i landbruket er langt på vei en slik modell.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 273.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:03:01.966855
MODIFIED 2017-01-19 12:03:01.977018
CREATED 2017-01-19 12:03:01.966855
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)