Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Transport til arbeid og livet : transport og arbeidsdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Personer med nedsatt funksjonsevne har i lang tid hatt lavere sysselsetting enn befolkningen for øvrig. Forskning foreslår en rekke årsaker til dette, blant annet utilstrekkelig tilrettelegging, fordommer og utdanningsforskjeller. For mange utgjør også utilgjengelig transport en vesentlig barriere mot yrkesdeltakelse. Dette prosjektet har rettet fokus mot hvordan transport påvirker personer med nedsatt funksjonsevne sin yrkesdeltakelse. Prosjektet har i all hovedsak hatt to forskningsspørsmål: 1) Hvordan påvirker transportbarrierer ulike faser av yrkeskarrieren? 2) Hvilken rolle spiller offentlige støtteordninger for transport i funksjonshemmedes arbeidsliv?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-10-18 17:18:10.693774
MODIFIED 2014-08-14 11:43:36.712019+00:00
CREATED 2012-10-18 17:18:10.693774
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)