Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Transportløsninger for eldre i distriktene

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Det kollektive tilbudet i distriktene er utilstrekkelig for å ivareta eldres reisebehov. En god del av de over 80 har fremdeles førerkort og bil. Mange har justert bilbruken i forhold til hva de evner. Premisser for å kunne beholde førerkort til eventuelt begrenset kjøring er derfor viktig. For dem som ikke kan eller vil kjøre bil, men som har brukbar bevegelighet, er avstander, hvilemuligheter underveis, lokalisering av service, samordning av åpnings- og rutetider viktig i tillegg til fysisk tilpasning av kjøretøyene. For gruppen som både mangler bevegelighet og bil, og samtidig har helseplager er det viktig at tilbudet om transport er enkelt å forholde seg til og oppleves trygt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 940.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-13 12:07:02.824916
MODIFIED 2016-08-12 06:02:10.705565+00:00
CREATED 2012-08-13 12:07:02.824916
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)